De komst van de GDPR brengt niet alleen uitdagingen, maar ook kansen met zich mee. Bedrijven doen er momenteel alles aan om de GDPR uitdagingen te overwinnen.

Heeft u inzicht in de minimale vereisten op weg naar GDPR compliancy en bent u bewust van de essentiële stappen die gezet moeten worden?

De whitepaper 'GDPR-compliant met een concrete aanpak' beschrijft de te volgen stappen in uw reis om GDPR proof te worden en kan als checklist worden gebruikt om na te gaan of de nodige voorbereidingen zijn getroffen.

In de whitepaper vindt u:

  • Wat de GDPR in de praktijk concreet betekent voor organisaties
  • Waar u als organisatie aan moet voldoen
  • Wie binnen de organisatie medeverantwoordelijk zijn
  • De minimale technische vereisten voor de GDPR en verwachtingen
  • Een concreet stappenplan van nulmeting tot beheer