Op 25 mei 2018 gaat de Europese privacy-verordening Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in.

Een ruime meerderheid van de Nederlandse bedrijven en organisaties (61%) is momenteel niet in staat de impact van de nieuwe privacywetgeving GDPR in te schatten. Uit onderzoek blijkt dat één op de vijf nog onbekend is met de nieuwe, Europese wetgeving die in mei 2018 van kracht wordt. Omdat de invoering van GDPR grote gevolgen heeft voor de bedrijfsvoering en de inrichting van de IT, heeft ESET – in samenwerking met Mazars – de GDPR Compliance Checker ontwikkeld.

Wat is de GDPR?

Op 25 mei 2018 gaat de Europese privacy-verordening Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in. In het Engels is dit de General Data Protection Regulation (GDPR). Door deze Europese wetgeving verandert de manier waarop bedrijven persoonsgegevens verzamelen, beheren en gebruiken. Bedrijven die niet aan de richtlijnen voldoen, kunnen een maximale boete van 20 miljoen euro of 4% van de jaarlijkse, wereldwijde omzet opgelegd krijgen.

   

GDPR Compliance Checker

De Compliance Checker toont aan de hand van maximaal 15 vragen aan welke onderdelen uw organisatie moet doorlopen om compliant te zijn aan de General Data Protection Regulation (GDPR) en wat u daarvoor moet doen.